BİLGİ BANKASIİzlenebilirlik


Bir gıdanın, yemin, gıda üreten hayvanın yada bir gıda veya yeme karıştırılan ya da karıştırılması beklenen her hangi bir maddenin bütün üretim işleme ve dağıtım süresi boyunca geriye ve ileriye dönük izlenebilmesidir. REF :Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (EC) No 78/2002